top of page
teadusmaagia ettevõtte info

Teadusmaagiast

Teadusmaagia on tudengite poolt loodud organisatsioon, kelle eesmärgiks on laste huvi tärgatamine enda ümber toimuva ja teaduse osas. Oleme tegutsenud juba 3 aastat, korraldades koolides ja lasteaedades interaktiivseid ja mängulisi teadusringe kui ka teaduslaagreid.

Teadusmaagia eesmärgiks on kasvatada lastes uudishimu, julgust esitada küsimusi, analüüsivõimet ning teadmisi kogu sellest imelisest maailmast meie ümber. Teadusmaagia teadusringid on mõeldud lastele vanuses 5-13. Ringid toimuvad üks kord nädalas ja igas ringis avastatakse koos lastega läbi katsete, mängude ja meisterdamise füüsikat, keemiat, bioloogiat. 

teadusmaagia info
teadusringi ringijuhendaja

Teadusmaagia ringijuhendajad

Teadusmaagia ringijuhendajad on töökad tudengid, kes tahavad anda oma panuse teaduse populariseerimisse.

bottom of page